श्री कृष्ण माध्यमिक बिद्यालय शुक्लाफॉटा-१०,झलारी,कंचनपुर

बॉया बाट क्रमस: राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,नैन सिह ऐर र गंगा दत्त भट्ट सर

श्री कृष्ण माध्यमिक बिद्यालय शुक्लाफॉटा-१०,झलारी,कंचनपुर

अर्गानिक मल तथा थोपा सिचाईको प्रयोगगरि साग तरकारि उत्पादन

श्री कृष्ण माध्यमिक बिद्यालय शुक्लाफॉटा-१०,झलारी,कंचनपुर

EVENT परियोजना को आर्थिक अनुदानमा निर्मित इन्टरनेट स्मार्ट बोर्ड सहितको आधुनिक कप्युटर ल्याब ;

श्री कृष्ण माध्यमिक बिद्यालय शुक्लाफॉटा-१०,झलारी,कंचनपुर

मेरो वाल्यकाल देखि हालसम्म को गतिबिधि गर्दै आईरहेको विद्यालय

ओशो कम्यून ओशो तपोवन काठमाण्डौ नेपाल

ओशो समाधि स्थल ओशो तपोवन काठमाण्डौ नेपाल

Thursday, September 22, 2022

Know your anatomy

Wednesday, September 21, 2022

SET Venn Diagram

Saturday, July 2, 2022

Geogebra Basic Tutorial Series - 01

Wednesday, June 22, 2022

#"Integrated curriculum "# By YOUBARAJ ADHIKARI , (CDC member nepal) ...